OBELĖLĖS PASAKA

Seniai seniai stebuklingame sode gyveno geroji burtininkė Obelėlė. Jai buvo liūdna, trūko linksmybių, šurmulio, todėl nutarė panaudoti burtų lazdelę, kad sodas atgytų.

Palietė lazdele akmenėlių krūvelę – strykt būrelis mažų vaikelių Rieduliukų. Pastebėjo žirnį prie tvoros, palietė lazdelę, iš ankšties mažų Žirniukų – mergaičių ir berniukų – atsirado. Rodo burtininkė savo kišenėlėj paplotėlį, palietė – šauni grupelė Pagrandukų ėmė siausti pievelėje. Pakratė kitą kišenėlę – kad ėmė Pabiručiai byrėti dainas dainuodami. Obelėlė klausinėja visų: „Kodėl, kodėl, kodėl man vis kažko iki pilnos laimės trūksta?“ Aplink ją Kodėlčiukai ėmė šokinėti ir klausinėti :“mus kvietei?“ -Aišku, aišku kviečiau, tik man smalsu, labai smalsu ar jau visus burtus panaudojau? -Jei smalsu, tai mes Smalsučiai irgi pas tave atbėgom. Kilstelėjo Obelėlė savo lazdelę aukštai ir palietė saulės spindulėlį – sode ėmė krykštauti Saulutės mažyliai. Jau daug vaikų, visiems smagu, visi strakalioja, prie jų aukščiausiai strakaliodami Strakaliukai prisijungė. Burtininkei neramu pasidarė, ėmė svajoti, kad šiek tiek ramiau pasidarytų ir iš jos svajonių didžiulis būrys Svajoklių atkeliavo. „Kaip aš čia gudriai sugalvojau pasvajoti?-džiaugėsi Obelėlė. „Mes Gudručiai tau padėjom – gudriai šypsodamiesi ėmė aiškinti šie vaikai. „Jūsų tiek daug, ar nesipyksite? Mokėsite bičiuliautis? – mes, mes pamokysime, kaip gerais draugais tapti“-tarė Bičiuliai. „Na jau viskas“ – nusprendė Obelėlė. „ Ne, ne, ne, – ėmė šaukti dar vienas būrelis vaikų, – ten, kur vaikai, reikia pasakų“ , – paaiškino Pasakiukai. „Šaunuoliai, vos nepamiršau, juk pasakų visiems vaikams reikia.“ Ir taip jau beveik penkiasdešimt metų Obelėlė seka pasakas savo sode.   

(Šarūnė Rimaitė)

Lopšelis-darželis ,,Obelėlė“ įsteigtas 1971 m. Lazdynų mikrorajone, buvusiame Viršutinių Šaltūnų kaimo lenkų dvarininkų sodybos sode. Darželio teritorijoje gausu įvairių vaismedžių (obelų, kriaušių, slyvų, vyšnių), didelių senų medžių (liepų, ąžuolų, beržų, kaštonų, eglių, maumedžių, drebulių, uosių, tuopų, pocūgių ir kt.), krūmų (alyvų, forzitijų, hortenzijų, jazminų, kaulenių, sedulų, lanksvų ir kt.). Nuo netoliese esančio skardžio atsiveria vaizdas į miestą, upės vingį, mišką, iš kurio į įstaigos teritoriją užsuka smulkūs miško gyvūnai ir paukščiai – visa aplinka skatina miesto vaiką domėtis gamta ir ekologija.

Ugdymo įstaigoje sudarytos sąlygos vaiko sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Yra sporto salė, kurioje fizinei veiklai pritaikytas šiuolaikiškas sportinis inventorius, kurio pagalba vaikas gali įgyti krepšinio, tinklinio, futbolo žaidimo elementų.
Sudarytos tinkamos sąlygos vaiko kūrybiškumui, unikalumui, meniniams poreikiams skleistis. Sukurta jauki bei estetiška aplinka, harmonizuojanti vaiko asmenybę ir sudaranti galimybes reikštis individualumui, savitumui.
Daug dėmesio skiriama bendravimui ir bendradarbiavimui su šeima, ugdant etnines, dorovines vertybes, puoselėjant senolių papročius ir tradicijas.
Įstaiga atvira visuomenei, bendradarbiaujanti su kitomis miesto ir mikrorajono švietimo įstaigomis, teatrais, meno kolektyvais, biblioteka.

Regiono savitumas. Artimoji aplinka turtinga kultūriniais objektais: Litexpo parodų rūmai, Lazdynų seniūnija, mikrorajono laisvalaikio centras, televizijos bokštas, vaikų ir jaunimo klubas ,,Lakštingala“, viešoji ir vaikų bibliotekos, Pasakų parkas. Bendradarbiavimas ir dalyvavimas jų organizuojamuose renginiuose padeda vaikui ugdyti(is) socialinę, pažintinę,  komunikavimo bei sveikatos saugojimo kompetencijas, pilietiškumą, padeda spręsti ekologinius ugdymo uždavinius.

Įstaigos vizija

Įstaiga, rengianti savo ugdytinius gyventi rytdienos pasaulyje, numatanti kelis žingsnius į priekį ir suspėjanti prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos sąlygų, spartėjančio gyvenimo tempo ir reikalavimų, siekianti tobulėti.

Įstaigos misija

Darželio bendruomenė įsipareigoja gerbti vaiko teisę išsaugoti savo individualybę, visapusiškai ugdyti vaiko asmenybę, talentą, protinius bei fizinius gebėjimus, sukuriant socialinę erdvę jo aktyviam dalyvavimui.

Sudaromos galimybės vaikui rinktis veiklą, atitinkančią jo amžiaus tarpsnį, komplektuojant grupes pagal amžių: 1-3 metų amžiaus vaikui jaustis saugiam, mylimam, 3-4 metų amžiaus – judėti, bendrauti, žaisti, 4-5 metų amžiaus – savarankiškai, drąsiai, laisvai reikšti save, 5-6 metų amžiaus vaikui improvizuoti, eksperimentuoti, taikant naujausias technologijas, pasirinkti bei pačiam nuspęsti, dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Lopšelį–darželį lanko įvairių tautybių, dvikalbių ir daugiakalbių šeimų vaikai, kuriems sudaromos sąlygos kultūrinei-kalbinei saviraiškai. Gabiems ir talentingiems vaikams – galimybė rinktis papildomą veiklą (ritminių šokių būrelį, meninės raiškos studiją, krepšinio treniruotes, anglų kalbos valandėles). Specialiųjų poreikių, kalbos ir komunikavimo sutrikimų turintiems vaikams – tenkinti asmeninio bendravimo poreikį, būti pripažintiems kaip lygus su lygiais.

GRUPĖS

BIČIULIAI

Bičiuliai

Priešmokyklinio amžiaus grupė (6-7 m.)
Mokytojos Rūta Zablackienė, Eglė Krivickaitė
Mokytojos padėjėja Albina Gudliauskienė
Darbo laikas: 7:00 – 18:00

PABIRUČIAI

Pabiručiai

Ikimokyklinio amžiaus grupė (3-4 m.)
Mokytojos: Jūratė Psonikienė, Živilė Kanusevičienė
Mokytojos padėjėja: Sabina Dalia Juozapavičienė
Darbo laikas: 7:00 – 18:00

RIEDULIUKAI

Rieduliukai

Lopšelio grupė (1,5-3 m.)
Mokytojos Dovilė Pakulnevičė, Ernesta Chajecka
Mokytojos padėjėja Galina Radevič
Darbo laikas : 7:30 – 18:00

STRAKALIUKAI

Strakaliukai

Ikimokyklinio amžiaus grupė (5-6 m.)
Mokytojos Rūta Venzlauskienė, Vilma Radišauskienė, Dalia Gedgaudienė
Mokytojos padėjėja Nijolė Bilinskienė
Darbo laikas: 7:00 – 18:00

GUDRUČIAI

Gudručiai

Ikimokyklinio amžiaus grupė (5-6 m.)
Mokytojos Jūratė Rakauskienė, Virginija Gagienė
Mokytojos padėjėja Irena Michailova
Darbo laikas: 7:00 – 18:00

PAGRANDUKAI

Pagrandukai

Ikimokyklinio amžiaus grupė (5-6 m.)
Mokytojos Sigutė Pajaujienė, Rūta Kizlaitė
Mokytojos padėjėja Olga Kološevskaja
Darbo laikas : 7:00 – 18:00

SAULUTĖ

Saulutė

Ikimokyklinio amžiaus grupė (3-4 m.)
Mokytojos Sonata Černauskaitė, Simona Litvaitienė
Mokytojos padėjėja Birutė Riškienė
Darbo laikas: 7:00 – 18:00

SVAJOKLIAI

Svajokliai

Ikimokyklinio amžiaus grupė (4-5 m.)
Mokytojos Rima Anikevičienė, Audronė Malachovskienė
Mokytojos padėjėja Lionė Popovienė
Darbo laikas: 7:00 – 18:00

KODĖLČIUKAI

Kodėlčiukai

Ikimokyklinio amžiaus grupė (2-3 m.)
Mokytojos Laima Aškelėnienė, Gražina Sudžienė
Mokytojos padėjėja Tatjana Arlauskienė
Darbo laikas: 7:00 – 18:00

PASAKAITĖ

Pasakaitė

Priešmokyklinio amžiaus grupė (6-7 m.)
Mokytojos Ramunė Vasiulienė, Aistė Kairionienė
Mokytojos padėjėja Julia Šumskienė
Darbo laikas: 7:00 – 18:00

SMALSUČIAI

Smalsučiai

Ikimokyklinio amžiaus grupė (4-5 m.)
Mokytojos: Danutė Imbrasienė, Asta Damaškienė
Mokytojos padėjėja Jolanta Uleckienė
Darbo laikas: 7:00 – 18:00

ŽIRNIUKAI

Žirniukai

Lopšelio grupė (1,5-3 m.)
Mokytojos Lilija Ratiuk, Ingrida Jermakovienė
Mokytojos padėjėja Joana Usavičienė
Darbo laikas: 7:30 – 18:00

KONTAKTAI

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Obelėlė“
Tel. direktorius: (85) 2442969
Tel. bendras: (85) 2443473
El.paštas:  rastine@obelele.vilnius.lm.lt obelele204@gmail.com
Adresas: Architektų g. 204 (Lazdynai),  LT-04213 Vilnius

https://www.facebook.com/vilniausobelele