OBELĖLĖS PASAKA

Seniai seniai stebuklingame sode gyveno geroji burtininkė Obelėlė. Jai buvo liūdna, trūko linksmybių, šurmulio, todėl nutarė panaudoti burtų lazdelę, kad sodas atgytų.

Palietė lazdele akmenėlių krūvelę – strykt būrelis mažų vaikelių Rieduliukų. Pastebėjo žirnį prie tvoros, palietė lazdelę, iš ankšties mažų Žirniukų – mergaičių ir berniukų – atsirado. Rodo burtininkė savo kišenėlėj paplotėlį, palietė – šauni grupelė Pagrandukų ėmė siausti pievelėje. Pakratė kitą kišenėlę – kad ėmė Pabiručiai byrėti dainas dainuodami. Obelėlė klausinėja visų: „Kodėl, kodėl, kodėl man vis kažko iki pilnos laimės trūksta?“ Aplink ją Kodėlčiukai ėmė šokinėti ir klausinėti :“mus kvietei?“ -Aišku, aišku kviečiau, tik man smalsu, labai smalsu ar jau visus burtus panaudojau? -Jei smalsu, tai mes Smalsučiai irgi pas tave atbėgom. Kilstelėjo Obelėlė savo lazdelę aukštai ir palietė saulės spindulėlį – sode ėmė krykštauti Saulutės mažyliai. Jau daug vaikų, visiems smagu, visi strakalioja, prie jų aukščiausiai strakaliodami Strakaliukai prisijungė. Burtininkei neramu pasidarė, ėmė svajoti, kad šiek tiek ramiau pasidarytų ir iš jos svajonių didžiulis būrys Svajoklių atkeliavo. „Kaip aš čia gudriai sugalvojau pasvajoti?-džiaugėsi Obelėlė. „Mes Gudručiai tau padėjom – gudriai šypsodamiesi ėmė aiškinti šie vaikai. „Jūsų tiek daug, ar nesipyksite? Mokėsite bičiuliautis? – mes, mes pamokysime, kaip gerais draugais tapti“-tarė Bičiuliai. „Na jau viskas“ – nusprendė Obelėlė. „ Ne, ne, ne, – ėmė šaukti dar vienas būrelis vaikų, – ten, kur vaikai, reikia pasakų“ , – paaiškino Pasakiukai. „Šaunuoliai, vos nepamiršau, juk pasakų visiems vaikams reikia.“ Ir taip jau beveik penkiasdešimt metų Obelėlė seka pasakas savo sode.   

(Šarūnė Rimaitė)

Lopšelis-darželis ,,Obelėlė“ įsteigtas 1971 m. Lazdynų mikrorajone, buvusiame Viršutinių Šaltūnų kaimo lenkų dvarininkų sodybos sode. Darželio teritorijoje gausu įvairių vaismedžių (obelų, kriaušių, slyvų, vyšnių), didelių senų medžių (liepų, ąžuolų, beržų, kaštonų, eglių, maumedžių, drebulių, uosių, tuopų, pocūgių ir kt.), krūmų (alyvų, forzitijų, hortenzijų, jazminų, kaulenių, sedulų, lanksvų ir kt.). Nuo netoliese esančio skardžio atsiveria vaizdas į miestą, upės vingį, mišką, iš kurio į įstaigos teritoriją užsuka smulkūs miško gyvūnai ir paukščiai – visa aplinka skatina miesto vaiką domėtis gamta ir ekologija.

Ugdymo įstaigoje sudarytos sąlygos vaiko sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Yra sporto salė, kurioje fizinei veiklai pritaikytas šiuolaikiškas sportinis inventorius, kurio pagalba vaikas gali įgyti krepšinio, tinklinio, futbolo žaidimo elementų.
Sudarytos tinkamos sąlygos vaiko kūrybiškumui, unikalumui, meniniams poreikiams skleistis. Sukurta jauki bei estetiška aplinka, harmonizuojanti vaiko asmenybę ir sudaranti galimybes reikštis individualumui, savitumui.
Daug dėmesio skiriama bendravimui ir bendradarbiavimui su šeima, ugdant etnines, dorovines vertybes, puoselėjant senolių papročius ir tradicijas.
Įstaiga atvira visuomenei, bendradarbiaujanti su kitomis miesto ir mikrorajono švietimo įstaigomis, teatrais, meno kolektyvais, biblioteka.

Regiono savitumas. Artimoji aplinka turtinga kultūriniais objektais: Litexpo parodų rūmai, Lazdynų seniūnija, mikrorajono laisvalaikio centras, televizijos bokštas, vaikų ir jaunimo klubas ,,Lakštingala“, viešoji ir vaikų bibliotekos, Pasakų parkas. Bendradarbiavimas ir dalyvavimas jų organizuojamuose renginiuose padeda vaikui ugdyti(is) socialinę, pažintinę,  komunikavimo bei sveikatos saugojimo kompetencijas, pilietiškumą, padeda spręsti ekologinius ugdymo uždavinius.

Įstaigos vizija

Įstaiga, rengianti savo ugdytinius gyventi rytdienos pasaulyje, numatanti kelis žingsnius į priekį ir suspėjanti prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos sąlygų, spartėjančio gyvenimo tempo ir reikalavimų, siekianti tobulėti.

Įstaigos misija

Darželio bendruomenė įsipareigoja gerbti vaiko teisę išsaugoti savo individualybę, visapusiškai ugdyti vaiko asmenybę, talentą, protinius bei fizinius gebėjimus, sukuriant socialinę erdvę jo aktyviam dalyvavimui.

Sudaromos galimybės vaikui rinktis veiklą, atitinkančią jo amžiaus tarpsnį, komplektuojant grupes pagal amžių: 1-3 metų amžiaus vaikui jaustis saugiam, mylimam, 3-4 metų amžiaus – judėti, bendrauti, žaisti, 4-5 metų amžiaus – savarankiškai, drąsiai, laisvai reikšti save, 5-6 metų amžiaus vaikui improvizuoti, eksperimentuoti, taikant naujausias technologijas, pasirinkti bei pačiam nuspęsti, dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Lopšelį–darželį lanko įvairių tautybių, dvikalbių ir daugiakalbių šeimų vaikai, kuriems sudaromos sąlygos kultūrinei-kalbinei saviraiškai. Gabiems ir talentingiems vaikams – galimybė rinktis papildomą veiklą (ritminių šokių būrelį, meninės raiškos studiją, krepšinio treniruotes, anglų kalbos valandėles). Specialiųjų poreikių, kalbos ir komunikavimo sutrikimų turintiems vaikams – tenkinti asmeninio bendravimo poreikį, būti pripažintiems kaip lygus su lygiais.

GRUPĖS

BIČIULIAI

Bičiuliai

Ikimokyklinio amžiaus grupė (3-4 m.)
Grupės darbo valandos: 7.00–18.00 val.
Grupėje dirba:
Auklėtojos – Rūta Zablackienė, Anastasija Markevič
Auklėtojos padėjėja – Albina Gudliauskienė

PABIRUČIAI

Pabiručiai

Ikimokyklinio amžiaus grupė (4-5 m.)
Grupės darbo valandos: 7.00–18.00 val.
Grupėje dirba:
Auklėtojos – Jūratė Psonikienė, Živilė Kanusevičienė
Auklėtojos padėjėja – Sabina Juozapaitienė

RIEDULIUKAI

Rieduliukai

Ankstyvojo amžiaus grupė (1,5-3 m.)
Grupės darbo valandos: 7.30–18.00 val.
Grupėje dirba:
Auklėtojos – Dovilė Bouboual, Olga Spivak
Auklėtojos padėjėja – Galina Radevič

STRAKALIUKAI

Strakaliukai

Priešmokyklinio amžiaus grupė (6-7 m.)
Grupės darbo valandos: 7.00–18.00 val.
Grupėje dirba:
Priešmokyklinio ugdymo ped. – Vilma Radišauskienė, Dalia Gedgaudienė

Auklėtoja – Sigita Jackutė 

Auklėtojos padėjėja – Nijolė Bilinskienė

GUDRUČIAI

Gudručiai

Priešmokyklinio amžiaus grupė (6-7 m.)
Grupės darbo valandos: 7.00–18.00 val.
Grupėje dirba:
Priešmokyklinio ugdymo pedagogės –  Jūratė Rakauskienė, Virginija Gagienė
Auklėtojos padėjėja – Antonina Kašėtienė

PAGRANDUKAI

Pagrandukai

Ankstyvojo amžiaus grupė (1-3 m.)
Grupės darbo valandos: 7.30–18.00 val.
Grupėje dirba:
Auklėtojos – Sigutė Pajaujienė, Eglė Krivickaitė
Auklėtojos padėjėja – Alina Valiuk

SAULUTĖ

Saulutė

Ikimokyklinio amžiaus grupė (4-5 m.)
Grupės darbo valandos: 7.30–18.00 val.
Grupėje dirba:
Auklėtojos – Sonata Černauskaitė, Rūta Venzlauskienė
Auklėtojos padėjėja – Lucija Volodko

SVAJOKLIAI

Svajokliai

Ikimokyklinio amžiaus grupė (5-6 m.)
Grupės darbo laikas: 7.00–18.00 val.
Grupėje dirba:
Auklėtojos  – Rima AnikevičienėInga Litvaitė
Auklėtojos padėjėja – Lione Popovienė

KODĖLČIUKAI

Kodėlčiukai

Ikimokyklinio amžiaus grupė (4-5 m.)
Grupės darbo valandos: 7.00–18.00 val.
Grupėje dirba:
Auklėtojos – Laima Aškelėnienė, Gražina Sudžienė
Auklėtojos padėjėja – Tatjana Arlauskienė

PASAKAITĖ

Pasakaitė

Ikimokyklinio amžiaus grupė (3-4 m.)
Grupės darbo valandos: 7.00–18.00 val.
Grupėje dirba:
Auklėtojos – Ramunė Vasiulienė, Aistė Valickaitė
Auklėtojos padėjėja – Julija Šumskienė

SMALSUČIAI

Smalsučiai

Ikimokyklinio amžiaus grupė (5-6 m.)
Grupės darbo valandos: 7.00–18.00 val.
Grupėje dirba:
Auklėtojos – Danutė ImbrasienėAsta Damaškienė
Auklėtojos padėjėja – Jolanta Uleckienė

ŽIRNIUKAI

Žirniukai

Ankstyvojo amžiaus grupė (1,5-3 m.)
Grupės darbo valandos: 7.30–18.00 val.
Grupėje dirba:
Auklėtojos – Lilija Ratiuk, Ingrida Jermakovienė
Auklėtojos padėjėja – Joana Usavičienė

KONTAKTAI

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Obelėlė“
Tel./Fax: (85) 2442969
Tel.: (85) 2443473
El.paštas:  rastine@obelele.vilnius.lm.lt obelele204@gmail.com
Adresas: Architektų g. 204 (Lazdynai),  LT-04213 Vilnius