REMONTO darbai

    Informuojame, šiais metais bus tvarkomi kiemai bei įvažiavimai. 2017m. rugpjūčio 07-18d. planuojamas remontas prie mūsų įstaigos. Darbus atliks UAB Grinda ir UAB Lemminkainen Lietuva, už šių darbų atlikimą atsakingas Miesto ūkio ir transporto departamentas (toliau – MŪTD). Nuo MŪTD nepriklausančių aplinkybių ir oro sąlygų grafikas gali kisti.

                                                                                                            Administracija

 

   Pranešame, kad vadovaudamiesi Vilniaus m. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto departamento įsakymu „Dėl avariniams darbams skirtų lėšų paskirstymo“ 2017-06-02 Nr. A15-1403/17(2.1.4E-KS) ir Vilniaus lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ l.e.p.direktoriaus įsakymu ,,Dėl vidaus patalpose remonto darbų atlikimo“ 2017-06-07 Nr. V-41, nuo š.m. liepos 03 d. darželio virtuvės patalpose bus atliekamas remontas.

     Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklėmis, mokamo ir nemokamo maitinimo paslaugų teikimas vaikams bus organizuojamas atlikus įstaigos supaprastintų mažos vertės pirkimų konkursą apklausos būdu ir sudarius sutartį su priimtiniausią pasiūlymą pateikusia įmone.  

   Informuojame, kad nuo liepos mėn. 03 d. maistas vaikams bus transportuojamas terminėse dėžėse ir maisto induose pagal įmonės  UAB ,,Voverės" dietologo sudarytą meniu. Pardavėjas įsipareigoja tiekti šviežią, kokybišką maistą. 

Apie atvyksiantį vaiką į darželį tėvai turi informuoti grupės auklėtoją iki 9.00 val. Pavėlavusieji rizikuoja likti be maitinimo. Todėl labai prašome tėvelių supratingumo.

Informaciją pateikė lopšelio-darželio administracija

 

 

Įstaigos darbo pobūdis vasaros metu

GRUPIŲ DARBO LAIKAS

Birželio mėnesį, vasaros laikotarpiui nuo 06.05 iki 06.30, sujungus grupes, vaikų dienos režimas organizuojamas šiose grupėse:

  • ,,Rieduliukų" –  7.00-17.30 val. (budinti ryte)
  • ,,Pabiručių", ,,Strakaliukų", ,,Svajoklių", ,,Smalsučių" – 7.30-18.00 val.

Grupėje dirba du pedagogai ir du technikinio personalo darbuotojai.

 

Liepos – rugpjūčio mėnesiais, vasaros laikotarpiui nuo 07.03 iki 08.25, sujungus grupes, vaikų dienos režimas organizuojamas šiose grupėse:

  • ,,Rieduliukų" –  7.00-17.30 val. (budinti ryte)
  • ,,Svajoklių", ,,Pabiručių" – 7.30-18.00 val.

Grupėje dirba du pedagogai ir technikinio personalo darbuotojas.

Grįžtant pedagoginiam personalui iš atostogų, grupių skaičius rugpjūčio mėnesį palaipsniui didės ir dirbs įprastu ritmu.

Respublikinė piešinių paroda ,,KIEK PASAULYJE VAIKELIŲ,  TIEK JUOS MYLINČIŲ TĖVELIŲ“

,,OBELĖLĖJE" SVEČIUOJASI ŠEIMOS IŠ VISOS LIETUVOS"

Šeima labai svarbi kiekvienam vaikui. Artėjant gegužės 15d. Tarptautinei šeimos dienai, gimė idėja surengti parodą, kurioje vaikai visą savo meilę šeimos nariams galėtų išreikšti piešdami. Po ilgesnio pamąstymo nusprendėme pakviesti ir kitų Lietuvos miestų bei miestelių vaikučius ir auklėtojas sudalyvauti šioje parodoje.

Ir pradėjo plaukti piešiniai iš visų Lietuvos kampelių, įsijungė ir mums nelabai girdėtų gyvenviečių darželiai. Gavome piešinių iš Darbėnų, Grūzdžių, nepagailėjo jų ir visi Lietuvos regionai, nemažai piešinių atsiuntė net Suvalkiečiai. Šypsenos, ryškios spalvos, skirtinga technika, įvairios nuotaikos papuošė mūsų darželio erdves. Piešinėlių grožiui nenusileido ir mūsų vaikučių dailės kūrinėliai.

Gegužės 15d. surengėme iškilmingą Respublikinės parodos ,,KIEK PASAULYJE VAIKELIŲ,TIEK JUOS MYLINČIŲ TĖVELIŲ" atidarymą. Deklamavome eilėraščius, dainavome dainas apie šeimą, perkirpome juostą ir paskelbėme parodos atidarymą. Visi gavo galimybę pasidžiaugti ypatinga nuotaika ir pasigrožėti reto grožio, nuoširdumo kūrinėliais.

                                               SMAGU!

Parodos organizatorės: Asta, Danutė, Jūratė, Rima

Projektas ,,Draugauju su knyga“

Knyga žmogų lydi nuo gimimo iki gilios senatvės, nes ji kintanti, turtinga ir įvairiapusė.

Visą paskutinę kovo savaitę skyrėme ypatingai draugystei – kai knyga tapo pačia svarbiausia ašimi veikloje.

Knygeles vartėme, skaitėme, aptarėme, inscenizavome, „gydėme“, kūrėme, iliustaravome, lankėme bibliotekoje, džiaugiamės kaip dovana…

Penktadienį visus sukvietėme į salę, kur aptarėme savaitės įspūdžius, pamatėme mini spektakliuką, dainavome ABECELĖS  dainą, susipažinome su tikra knygos „Dramblys ir antis“ autore Giedre Rakauskiene, spėjome mįsles, matėme filmą apie žmones, kurie ir, būdami akli skaityti gali jiems pritaikytas knygas. Žaidėme žaidimus ir džiaugiamės dovanotomis knygelėmis.

Darželio koridoriuje visi galėjo apžiūrėti vaikų ir auklėtojų, pagal eilėraštį, kurtas knygas.

Savaitė buvo itin turininga ir smagi.

                                                                                                                                                                                      Auklėtojos Ramunė ir Rima

                                                                                                                                                                                           2017 m. balandis

Masinis bėgimas „Aš bėgu – 2017“

Kaip ir kiekvienais metais "Obelėlės" bendruomenė dalyvavo akcijoje "Sveikas vaikas-laimingas vaikas" skirtoje Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Šiais metais organizuojant "Aš bėgu – 2017" nutarėme paįvairinti aplinką ir pakeisti bėgimo vietą. Taigi, iš mokyklos stadiono persikėlėme į savo darželio teritoriją. Kad išvengti didelės spūsties ir įvairių traumų – bėgome ne visi iš karto, o komandomis (grupėmis). Dalyvavo ir lopšelis. Na, o darželinukams, jų tėveliams, broliams ir sesėms teko pasistengti. Bėgimo kelias buvo sudėtingesnis – vingiuotas, kalnuotas, su „kliūtimis“. Nežiūrint į tai – nuotaika, kaip ir oras, buvo puiki!

Auklėtoja Jūratė Rakauskienė