• Teisinė forma – Vilniaus savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Institucijos grupė – neformaliojo švietimo ikimokyklinio ugdymo įstaiga
  • Tipas – lopšelis-darželis
  • Įstaigos kodas – 190023882
  • Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
  • Veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto departamento Švietimo skyrius, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
  • Įstaigos darbo laikas: 7.00-18.00 val.
  • Grupių komplektavimas: lopšelio grupės (1,5-3 m.), ikimokyklinio ugdymo grupės (3-6 m.), priešmokyklinio ugdymo grupės (6-7 m.)
  • Ugdymo kalba – lietuvių
  • Ugdymo forma – dieninė
  • Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas