Lopše23a65f2a12af78535b6e7b432e931d0clis-darželis ,,Obelėlė“ įsteigtas 1971 m. Lazdynų mikrorajone, buvusiame Viršutinių Šaltūnų kaimo lenkų dvarininkų sodybos sode. Darželio teritorijoje gausu įvairių vaismedžių (obelų, kriaušių, slyvų, vyšnių), didelių senų medžių (liepų, ąžuolų, beržų, kaštonų, eglių, maumedžių, drebulių, uosių, tuopų, pocūgių ir kt.), krūmų (alyvų, forzitijų, hortenzijų, jazminų, kaulenių, sedulų, lanksvų ir kt.). Nuo netoliese esančio skardžio atsiveria vaizdas į miestą, upės vingį, mišką, iš kurio į įstaigos teritoriją užsuka smulkūs miško gyvūnai ir paukščiai – visa aplinka skatina miesto vaiką domėtis gamta ir ekologija.

Ugdymo įstaigoje sudarytos sąlygos vaiko sveikatos saugojimui ir stiprinimui. Yra sporto salė, kurioje fizinei veiklai pritaikytas šiuolaikiškas sportinis inventorius, kurio pagalba vaikas gali įgyti krepšinio, tinklinio, futbolo žaidimo elementų.

Sudarytos tinkamos sąlygos vaiko kūrybiškumui, unikalumui, meniniams poreikiams skleistis. Sukurta jauki bei estetiška aplinka, harmonizuojanti vaiko asmenybę ir sudaranti galimybes reikštis individualumui, savitumui.

Daug dėmesio skiriama bendravimui ir bendradarbiavimui su šema, ugdant etnines, dorovines vertybes, puoselėjant senolių papročius ir tradicijas.

Įstaiga atvira visuomenei, bendradarbiaujanti su kitomis miesto ir mikrorajono švietimo įstaigomis, teatrais, meno kolektyvais, biblioteka.

Regiono savitumas. Artimoji aplinka turtinga kultūriniais objektais: Litexpo parodų rūmai, Lazdynų seniūnija, mikrorajono laisvalaikio centras, televizijos bokštas, vaikų ir jaunimo klubas ,,Lakštingala“, viešoji ir vaikų bibliotekos, Pasakų parkas. Bendradarbiavimas ir dalyvavimas jų organizuojamuose renginiuose padeda vaikui ugdyti(is) socialinę, pažintinę,  komunikavimo bei sveikatos saugojimo kompetencijas, pilietiškumą, padeda spręsti ekologinius ugdymo uždavinius.

 

          Įstaigos vizija

         Įstaiga, rengianti savo ugdytinius gyventi rytdienos pasaulyje, numatanti kelis žingsnius į priekį ir suspėjanti prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos sąlygų, spartėjančio gyvenimo tempo ir reikalavimų, siekianti tobulėti.

         Įstaigos misija

         Darželio bendruomenė įsipareigoja gerbti vaiko teisę išsaugoti savo individualybę, visapusiškai ugdyti vaiko asmenybę, talentą, protinius bei fizinius gebėjimus, sukuriant socialinę erdvę jo aktyviam dalyvavimui.