DARŽELIO HIMNAS
Gražiame gamtos kampely
Tarp senučių obelų,
Mes suradome darželį
Kuriame labai smagu.
Čia mes žaidžiam ir dainuojam,
Čia mes sukamės ratu.
Čia mes piešiam ir sportuojam
Su visais draugais kartu.
Ir nereikia mums liūdėti,
Bei verkšlenti dėl niekų,
Būkit ramūs mama, tėti,
Mums juk gera tarp vaikų.
Čia mes žaidžiam ir dainuojam,
Čia mes sukamės ratu.
Čia mes piešiam ir sportuojam
Su visais draugais kartu.