DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA VASAROS LAIKOTARPIU
2019 m. birželio – rugpjūčio mėn.

 Įstaiga dirba nepertraukiamai 12 mėnesių. Vasarą, sumažėjus vaikų skaičiui, grupės jungiamos, vaikai laikinai perkeliami į kitas grupes. Vaikų perkėlimas iš grupės į grupę įforminamas direktoriaus įsakymu:

  • nuo birželio 3 d. iki birželio 28 d. dirba 7 grupės.
  • nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 26 d. dirba 5 grupės.

Grupės jungiamos ir vaikai į grupes paskirstomi atsižvelgiant į įstaigos galimybes bei sąlygas, pagal iš anksto suderintus sąrašus. Vasaros mėnesiais vaikų ugdymas gali būti vykdomas lauko aikštelėse, gamtoje.

Lopšelio grupės jungiamos, pagrindinės veiklos metu grupėje dirba 3 darbuotojai:
I. Birželio – rugpjūčio mėn.

Grupės Ugdymo proceso organizavimas  Darbo laikas
,,Rieduliukai“ ir ,,Pagrandukai“(I pogrupis) ,,Rieduliukų“ grupėje, lauko aikštelėje 7.30-17.30
,,Žirniukai“ ir ,,Pagrandukai“ (II pogrupis) ,,Žirniukų“ grupėje, lauko aikštelėje 7.30-17.30

Ikimokyklinės, priešmokyklinės grupės jungiamos, pagrindinės veiklos metu grupėje dirba 3 darbuotojai:
II. Birželio mėn.

Grupės Ugdymo proceso organizavimas  Darbo laikas
,,Kodėlčiukai“ ir ,,Saulutė“ (I pogrupis) ,,Kodėlčiukų“ grupėje, lauko aikštelėje 7.30-18.00
,,Svajokliai“ ir ,,Saulutė“ (II pogrupis) ,,Svajoklių“ grupėje, lauko aikštelėje 7.30-18.00
,,Smalsučiai“ ir ,,Pasakaitė“ ,,Pasakaitės“ grupėje, lauko aikštelėje 7.00-18.00
,,Gudručiai“ ir ,,Strakaliukai“ ,,Strakaliukų“ grupėje, lauko aikštelėje 7.30-18.00
,,Pabiručiai“ ir ,,Bičiuliai“ ,,Pabiručių“ grupėje, lauko aikštelėje 7.00-18.00

III. Liepos – rugpjūčio mėn.

Grupės Ugdymo proceso organizavimas Darbo laikas
,,Kodėlčiukai“ ir ,,Saulutė“ (I ir II pogrupis). ,,Kodėlčiukų“ grupėje, lauko aikštelėje 7.30-18.00
,,Svajokliai“, ,,Smalsučiai“, ,,Pasakaitė“ ,,Svajoklių“ grupėje, lauko aikštelėje 7.00-18.00
,,Pabiručiai“, ,,Bičiuliai“, ,,Gudručiai“, ,,Strakaliukai“ ,,Pabiručių“ grupėje, lauko aikštelėje 7.00-18.00

Įstaigos darbuotojams (auklėtojoms, auklėtojų padėjėjoms) kasmetinės atostogos suteikiamos pagal patvirtintą atostogų grafiką  ir susitarimą, gali būti suteikiamos dalimis.

Ši tvarka skelbiama interneto svetainėje ir tėvų lentose.