Ikimokyklinio amžiaus grupė (5-6 m.)

Grupės darbo valandos:
7.00 – 18.00 val.

Grupėje dirba:
Auklėtojos – Danutė ImbrasienėAsta Damaškienė                                                                                      

Auklėtojos padėjėja – Jolanta Uleckienė