Direktorė – Genoefa Dimaitienė
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija
II vadybinė kategorija
Mokytoja metodininkė
tel. (85) 2442969
el.paštas: rastine@obelele.vilnius.lm.lt
obelele204@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Ina Neniškienė
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija
Edukologijos magistras (švietimo vadyba)
II vadybinė kategorija
Mokytoja metodininkė
 tel. (85) 2443473
el.paštas: rastine@obelele.vilnius.lm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – Aldona Gabrusėnienė
tel. (85) 2443473
el.paštas: rastine@obelele.vilnius.lm.lt