Pedagogai:

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1 Anikevičienė Rima priešmokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja
2 Aškelėnienė Laimutė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja
3 Bouboual Dovilė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja
4 Černauskaitė Sonata ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5 Damaškienė Asta priešmokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
6 Gagienė Virginija ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7 Gedgaudienė Dalia ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja
8 Imbrasienė Danutė priešmokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
9 Jermokovienė Ingrida ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja
10 Litvaitienė Simona ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11 Kanusevičienė Živilė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja
12 Krivickaitė Eglė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13 Kokoreva Ernesta ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14 Litvaitė Inga ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja
15 Markevič Anastasiya ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16 Pajaujienė Sigutė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja
17 Psonikienė Jūratė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja
18 Radišauskienė Vilma ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja
19 Rakauskienė Jūratė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
20 Ratiuk Lilija ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja
21 Malachovskienė Audronė priešmokyklinio ugdymo mokytoja
22 Sudžienė Gražina ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
23 Kairionienė Aistė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24 Vasiulienė Ramunė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
25 Venzlauskienė Rūta ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja
26 Zablackienė Rūta ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyr. mokytoja

Specialistai:

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos
1 Justina Grigonienė Meninio ugdymo pedagogė
2 Vytautas Zapalskis Kūno kultūros mokytojas
3 Laura Kunigėlytė Psichologo asistentė
4 Edita Jasiulė Socialinė pedagogė
5 Sandra Palikevičienė Logopedė