• Ikimokyklinio ugdymo mokytojas  – 1 et. (atsakingas, darbštus, kūrybingas, gebantis dirbti komandoje, savarankiškai planuoti ir organizuoti ugdymo procesą, gebantis dirbti su skirtingo amžiaus vaikais).
  • Logopedas – 1,0 et. (arba 1,5 et.)
  • Spec.pedagogas – 0,5 et. (padedantis mokiniui ar mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų negalinčių savarankiškai dalyvauti ugdymo procese).
  • Psichologoas – 0,5 et. (gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ugdytiniams; gebėjimas bendradarbiauti su pedagogais ir ugdytinių tėvais (globėjais) sprendžiant ugdytinio problemas).
  • Valytojas (bendrų patalpų) – 1,0 et.