Primename tėvams, kad pratęsto karantino laikotarpiu iki 2021 m. balandžio 30 d.

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo veikla organizuojama laikantis visų reikiamų saugumo reikalavimų. Vaikams, kurie ugdomi namuose, organizuojamas nuotolinis ugdymas. Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas. Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams bus neskaičiuojamas iki balandžio 30 d. Keičiantis situacijai, informaciją pateiksime papildomai.

Turime saugoti vieni kitus ir susimąstyti apie neatsakingumo pasekmes! Nuoširdžiai dėkojame už supratimą ir bendradarbiavimą!

 


Informacija apie švietimo įstaigos darbą nuo gruodžio 16 d_

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės dr. Jurgitos Šiugždinienės laiškas švietimo bendruomenei

 


2020-12-09

Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ ( https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770 ), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla organizuojama remiantis šiuo teisės aktu (Nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.), kuris reglamentuoja:

2.2.9.1. p. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

2.2.9.3 p. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Vaikams, kurie bus ugdomi namuose, užtikrinamas nuotolinis ugdymas (vadovautis ugdymo namuose gairėmis). Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas. Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams, kurių tėvai turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, bus neskaičiuojamas nuo š. m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d.

Nuotoliniu būdu teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, pvz., logopedo, psichologo, spec. ar soc. pedagogo.

Socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikams, kurie nelankys ikimokyklinio ugdymo įstaigos, sausų maisto davinių išdavimas nebus organizuojamas, kadangi jie nemokės ugdymo mokesčio.

Primename, kad vykstant ugdymo procesui, pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas.

Organizuojant kalėdines šventes būtina laikytis visų saugumo reikalavimų


2020-11-27

Gerb. Tėveliai,

nors šiuo metu labai sudėtinga epidemiologinė situacija šalyje, tačiau viso darželio bendruomenė stengiasi, kad šventinis laikotarpis mažiesiems atneštų gerą nuotaiką bei šventinį laukimo džiaugsmą.
Šių metų didžiosios šventės bus kitokios, todėl dalinamės su Jumis Kalėdų ir Naujųjų metų švenčių organizavimo karantino metu infografiku, padėsiančiu sukurti kitokią šventę bei švęsti Kalėdas jaukiai ir saugiai. Infografike  pateikiami patarimai, kaip džiugiai pasitikti šventes kartu su vaikais ir bendruomene įgalinant kūrybiškumą, fantaziją, kaip kurti šventines ugdymosi erdves. Taip pat primenama apie saugumo reikalavimus organizuojant šventinius renginius, kad visi liktume sveiki ir saugūs.
Kartu mes esame stiprūs, todėl viliamės, kad bendromis pastangomis sukursime nepamirštamas ir spindinčias šventes!

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis tel.: 85 2443473, el.p. rastine@obelele.vilnius.lm.lt

KALEDOS_SOSTINEJE_INFOGRAFIKA-2020

 


2020-11-16

Gerb. Tėveliai,

atsižvelgdami į šiuo metu esančią sudėtingą epidemiologinę situaciją šalyje, viso darželio bendruomenė stengiasi dėl vaikų geros savijautos, bendravimo poreikio patenkinimo bei patyriminio džiaugsmo ir tuomet, kai jie negali būti kartu su savo draugais ir auklėtojomis grupėse, todėl siekdami užtikrinti kokybišką ugdymą namuose, parengėme Vaikų  ugdymo karantino metu namuose gaires, padėsiančias vaikui ugdytis ir nepamiršti darželio. Gairių infografike  nurodomi patarimai, kaip susikurti veiklos aplinką, palaikyti dienos ritmą, planuoti kūrybines veiklas, susidaryti dienos planą ir laikytis darbotvarkės, bendradarbiauti su pedagogais bei švietimo pagalbos specialistais. Šios gairės padės Jums ugdyti vaiką namuose siekiant bendrų ugdymo tikslų  su savo grupių pedagogais.

Artimiausiu metu auklėtojos pateiks papildomą informaciją, kokiu būdu su Jumis bus bendradarbiaujama (platformoje, el. paštu, telefonu ar kt.), kur bus skelbiamos užduotėlės, kaip vyks grįžtamasis ryšys ir sprendžiami kiti su ugdymu susiję klausimai. Kartu mes esame stiprūs, todėl viliamės, kad bendromis pastangomis užtikrinsime įdomų bei kūrybišką vaikų ugdymą ir mažieji patirs atradimo džiaugsmą ir karantino metu likę namuose!

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis tel.:852443473, el.pl. rastine@obelele.vilnius.lm.lt

 

Vaiku ugdymo namuose infografikas

 


2020-11-09    Informuoja Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Informuojame, kad VESOC sprendimu (TAR, 2020-11-06, Nr. 23414), veido kaukės yra privalomos visiems ugdymo įstaigose esantiems vaikams, kurie yra vyresni negu šešerių metųPateikiame pagrindinę informaciją dėl kaukių dėvėjimo mokiniams vyresniems nei šešerių metų amžiaus:

 • būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną;
 • rekomenduojama dėvėti skydelį asmenims, turintiems neįgalumą bei dėl savo sveikatos būklės negalintiems dėvėti kaukių ar jei  jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei;
 • rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių negalima atlikti dėvint kaukes (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas;
 • prie įėjimo į švietimo įstaigą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;
 • apgyvendinant mokinius mokyklos bendrabutyje būtina įpareigoti juos dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

 

Primename, kaip saugiai reikia dėvėti medicininę ir daugkartinė veido kaukes (pridėta). Taip pat rekomenduojame:

 • esant galimybei turėtų pakaitinę daugkartinio dėvėjimo veido kaukę. Jei naudojama nauja veido kaukę, nedėvimą svarbu laikyti uždarame maišelyje;
 • vienkartinėms kaukėms sudrėkus, jas rekomenduojama keisti kas 4 valandas, o po kiekvieno naudojimo reikia išmesti uždarą šiukšliadėžę.

 

 1. Kaip saugiai deveti vienkartine medicinine kauke
 2. Kaip saugiai deveti daugkartine veido kauke

 


2020-10-28

Pranešame, kad nuo š. m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvedamas karantinas (2020 m. spalio 26 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1177 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6621e6d4182011eb9604df942ee8e443?jfwid=8m7nck4cz)

Daugiau informacijos rasite čia:

https://lrv.lt/lt/naujienos/vietiniai-karantinai-ivedami-dar-astuoniose-savivaldybese

Pažymime, kad karantino metu užtikrinant VESOC sprendimus ikimokyklinis ir  priešmokyklinis ugdymas vyks įprastiniu būdu  laikantis visų saugumo priemonių.

Atkreipiame dėmesį, kad vaikams, kurie turi galimybių likti namuose ir nelankys įstaigos karantino laikotarpiu, mokestis už maitinimą nemokamas, o ugdymo mokestis bus  mokamas įprastai, nes darželiai nėra uždaromi.

 


2020-10-22

INFORMACIJA

 • Tėvams/vaikus lydintiems asmenims į įstaigą patekti draudžiama. Atvedus vaiką į darželį ar pasiimant jį, prašome skambinti grupės skambučiu arba grupės telefonu.
 • Atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 • Kiekvieną dieną, priimant vaiką į įstaigą, bus vertinama vaiko sveikatos būklė (matuojama kūno temperatūra). Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau) ar kurie turi ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių ( pvz. kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) nebus priimti į grupę.
 • Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant bus informuojami tėvai.
 • Vaikams draudžiama atsinešti iš namų žaislus ir kitas priemones.
 • Grupių darbo laikas nesikeičia.

 


Pakeitimai dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo:

 • Iš ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių sąrašo, dėl kurių negalima lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigos, ir dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veiklose, išbraukta sloga. Sloga nėra specifinis COVID-19 ligos požymis;
 • Vaikai įstaigą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų;
 • Darbuotojai, kurie darbo metu pajaučia minėtus ligos simptomus turi nedelsiant atlaisvinti ugdymo patalpas ir kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją.

 


NVSC_AlgoritmaiAtnaujintos rekomendacijos nuo birželio 17 d.

 


Savivaldybė informuoja:

Dėl ugdymo proceso atnaujinimo.

Nuo š. m. gegužės 18 d. pradedamas ugdymo procesas daliai vaikų, kuriems neįmanoma užtikrinti priežiūros namuose, likę vaikai ugdomi namuose nuotoliniu būdu, kadangi karantinas tęsiamas. Tėvams pateikti pažymų iš darbdavių nereikia. Tėvai nusprendžia patys dėl vaikų atvedimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę, o įstaigos užtikrina vaikų saugumą, kokybišką ugdymą ir maitinimą.

Paslaugos organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: žaidimų aikštelę, ribojamas skirtingų grupių darbuotojų kontaktas, vaikai maitinami grupės patalpose (jei grupės patalpose nėra sąlygų organizuoti vaikų maitinimą ir vaikų maitinimas yra organizuojamas bendroje valgymo salėje, vienu metu joje turi valgyti vaikai tik iš vienos grupės pagal iš anksto parengtą grafiką).

Įstaigose neorganizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais.

 

Kokios profilaktikos priemonės taikomos įstaigose?

Atsakingai laikomasi visų asmens ir patalpų higienos reikalavimų: patalpos reguliariai vėdinamos, valomi dažnai liečiami paviršiai, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, sanitariniai mazgai nuolat dezinfekuojami.

 

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė, matuojant temperatūrą. Vaikai ar darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar (ir) jie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami. Temperatūra matuojama įėjus į patalpas o, atvykus didesniam vaikų skaičiui, gali būti matuojama ir grupės patalpoje ne vėliau kaip per valandą nuo atvykimo į įstaigą.

 

Ko turi paisyti tėvai (globėjai)?

Kaip ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Vaiką atlydintys asmenys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: dezinfekuoti rankas su šalia įėjimų į patalpas, gerai matomoje vietoje pakabintomis rankų dezinfekcijai skirtomis priemonėmis; kosėti ar čiaudėti į vidinį alkūnės linkį ar vienkartinę servetėlę.

 

Dėl termometrų ir kitų priemonių.

Visomis reikiamomis priemonėmis, kurios reikalingos ugdymo įstaigoje – termometrais, apsaugos priemonėmis (veido apsaugos kaukės, vienkartinės pirštinės, dezinfekcinis skystis, skydai ir kt.) – pasirūpina įstaiga ir steigėjas. Iš tėvų nereikalaujame reikiamų priemonių ir primename, kad bet kokios rinkliavos iš tėvų yra griežtai draudžiamos.

 

Dėl mokesčio.

Iki š. m. gegužės 15 d. mokama tik už maitinimą. Nuo gegužės 18 d. mokamas maitinimo ir ugdymo mokestis tik už lankytas dienas. Vaikai, nelankantys ir ugdomi nuotoliniu būdu, nei už maitinimą, nei už ugdymą nemoka.

 

Dėl nedarbingumo pažymėjimų tėvams.

Nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas, jeigu:

 

 


SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

Rekomendacijos dėl darbo gegužės 18 d_

 


Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

 


 

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras:

 

Informuojame, kad tęsiantis karantinui, Biuro specialistai parengė nuotoliniu būdu naudotis skirtą medžiagą ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams). Visa informacinė-metodinė medžiaga orientuota į skirtingas sveikatos ugdymo temas: sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, higienos įgūdžius bei emocinę sveikatą.

Viskas patalpinta Biuro sukurtame ir lengvai naudojamame kataloge, kuris reguliariai bus papildomas kiekvieną savaitę, kol ugdymas Jūsų įstaigose bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Maloniai kviečiame susipažinti ir naudotis.

Kaip naudotis katalogu?

 1. Katalogą rasite paspaudę šią nuorodą: https://www.vvsb.lt/medziaga-ugdymo-istaigoms/.
 2. Kataloge rasite du aplankus, pasirinkite aplanką – ikimokyklinio ugdymo įstaigoms;
 3. Visa informacinė-metodinė medžiaga suskirstyta pagal paskirtį: rekomendacijos tėvams-globėjams, užduotys, vaizdo-audio įrašai.

 

 


TĖVŲ LINIJA 

 

Karantino metu, derinant darbą iš namų, vaikų priežiūrą ar jų nuotolinį mokymąsi ir buities rūpesčius, visiems tėvams kyla kur kas daugiau įtampos bei klausimų nei įprastai. Labai svarbu, kad  šiuo sudėtingu laikotarpiu tėvai žinotų, kad nemokamos psichologinės pagalbos gali sulaukti, paskambinę į „Tėvų liniją“ (www.tevulinija.lt).

 

 

 


INFORMACIJA įstaigos tėvų bendruomenei

 

Nuo kovo 16 d. šalyje įvedamas karantinas. Reaguodami į situaciją dėl koronaviruso plitimo prevencinių priemonių taikymo, primename pagrindinę informaciją:
 • Nuo kovo 13 d. iki šv. Velykų atostogų pabaigos (balandžio 17 d.) uždaromos visos ugdymo įstaigos – darželiai, mokyklos, universitetai, atšaukiami visi renginiai, stabdoma kino teatrų, sporto klubų ir kitų poilsio ar pramogų vietų veikla.
 • Medicinos įstaigų darbuotojų šeimos, kurių vaikams reikalinga ugdymo įstaiga, prašome susisiekti su administracija telefonu Nr. 852443473, 852442969 arba  el. paštu rastine@obelele.vilnius.lm.lt
 • ​Vadovaujantis Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarkos (2019-12-04 Tarybos sprendimas Nr. 1-305, pakeitimai 2020 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimas Nr. 1-420 ) 8 ir 11.2.9 punktais, mokestis už vaiko ugdymą ir maitinimą paskelbus epidemijai nemokamas.
 • Pažymima, kad laikytis visų Valstybės ir Savivaldybės nurodymų yra privaloma. Taip pat svarbu sekti naujausią informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos ir savivaldybės tinklapiuose.
Pagrindinis Vilniaus miesto DUK sąrašas:
​http://sveikas.vilnius.lt/
Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos:
https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas
Galima konsultuotis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštąja linija tel. +370 618 79984 ir +370 616 94562 (visą parą); elektroniniu paštu koronavirusas@sam.lt

 

 


Priešmokyklinių grupių „Vaiko pasiekimų aprašas“ 

 1. Vaikų pasiekimų aprašus ruošia priešmokyklinio ugdymo mokytojai;
 2. Aprašai paruošiami PDF formatu;
 3. Pasirašo įstaigos vadovas (pedagogo parašas nebūtinas);
 4. Aprašai sinčiami pagal pareikalavimą tėvams arba mokyklai.

 

 


 

REKOMENDACIJOS:

http://www.svietimonaujienos.lt/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas-nuotoliniu-budu-patarimai-mokytojams-ir-tevams/

 

PPT

Informuojame, kad remiantis Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus 2020-03-23 įsakymu Nr. V-30 „Dėl Pažymų dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo ir pratęsimo“ pratęsiamas mokinių, kuriems pakartotinas specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas buvo numatytas 2019-2020 mokslo metais, Tarnybos išduotų pažymų dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo (7 ir 8 priedų) galiojimas iki 2020 m. gruodžio 31 d.
http://vilniausppt.lt/

DOKUMENTAI / PLANAI