Vaiko gerovės komisijos veikla

Jei vaikui iškilo sunkumai ugdymo įstaigoje, tėvai pirmiausia turėtų tai aptarti su ugdančiu mokytoju arba įstaigos socialiniu pedagogu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama Vaiko gerovės komisija.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022 m.:

  • Sandra Palikevičienė – pirmininkė (logopedė)
  • Ina Neniškienė – narė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui)
  • Edita Kizlienė – narė (socialinė pedagogė)
  • Justina Grigonienė – narė (meninio ugdymo pedagogė)
  • Asta Damaškienė – narė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)
  • Simona Litvaitienė – narė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja)

VGK planas – 2022 m.

Steigėjas, Vilniaus miesto savivaldybė, siūlo Psichosocialinias paslaugas vaikui ir šeimai.  Mobili specialistų komanda

 

Naudinga informacija tėvams