Socialinė pedagogė Edita Jasiulė, vyr. socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija

DARBO LAIKAS:

Antradienis
8.30–14.30//14.30-17.30
Trečiadienis
8.30–15.30//15.30-17.00
Ketvirtadienis
8.30–14.30//14.30-17.30

El. paštas: edita.budryte@gmail.com

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PASKIRTIS:

Padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, lopšelyje-darželyje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, ugdytis ir augti savarankiškais piliečiais.

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS TURINYS DARŽELYJE:

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (globėjais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų, dalyvauja ugdymo įstaigos grupių veiklose.
 • Organizuoja ir koordinuoja edukacines – ankstyvąsias prevencines veiklas.
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Kaupia ir sistemina gautus duomenis ir informaciją, ją analizuoja.

 

Socialinės padagoginės veiklos planas 2020-2021 m.m.

 


STRAIPSNIS  /   KNYGOS

 


 

DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO IR VEIKSMŲ, ĮTARIANT GALIMĄ SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE

 


VAIKŲ PYKTIS

APIE VAIKŲ PYKTĮ

 


MOKYKIME VAIKUS VALDYTI PYKTĮ

 


NETINKAMĄ VAIKŲ ELGESĮ IŠPROVOKUOJA STIPRIOS EMOCIJOS, KYLANČIOS IR DĖL KARANTINO

Kad esama situacija neišprovokuotų vaikų netinkamo elgesio. Kaip padėti vaikams:

 • Įvardykite, kas pasikeitė ir dar gali keistis. Išgirdę konkretų paaiškinimą paprastais žodžiais, vaikai jausis saugiau.
 • Neverskite vaikų kalbėtis.
 • Stenkitės kuo mažiau kalbėti apie virusą girdint vaikams.
 • Padėkite sumažinti nerimą dėl artimųjų sveikatos. Geras būdas sumažinti vaikų nerimą – pasiūlyti išreikšti savo jausmus, parašant laišką ar nupiešiant piešinį artimiems žmonėms ir palinkint jiems sveikatos.
 • Sudarykite sąlygas reguliariai pasikalbėti su seneliais, giminaičiais ir draugais.
 • Paaiškinkite vaikams, kad nutikus nelaimei visada atsiranda, kas atskuba į pagalbą – kaip visose pasakose ir filmuose.
 • Į netinkamą elgesį pirmiausia reaguokite kaip į užslėptas emocijas. Netinkamas vaiko elgesys – tai ženklas tėvams, kad vaikas gali blogai jaustis, išgyventi sunkius jausmus, kurių įvardyti nemoka, todėl visos emocijos išsilieja per netinkamą elgesį.

Plačiau:  ikimokyklinis.lt

Psichologė Jūratė Baltuškienė: „Netinkamą vaiko elgesį išprovokuoja stiprios emocijos, kylančios ir dėl karantino“