Nuo 2022 m. sausio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. patvirtintu sprendimu Nr. 1-1269 keičiamas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Susipažinti su naujuoju teisės aktu galite čia: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=43d97f90623c11eca9ac839120d251c4 

Dokumentas: Priėmimo_tvarka_2021

Prašymai į Vilniaus miesto savivaldybės darželius ir priešmokyklinio ugdymo grupes, centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje registruojami  https://svietimas.vilnius.lt/.

Primename, kad priimant vaiką ugdyti pagal ikimokyklinio ugdymo programą ir vėliau kiekvienais metais vaiko tėvai (globėjai) švietimo teikėjui pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą. Nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkomi elektroniniu būdu. Pasibaigus galiojančiai sveikatos pažymai šeima turi apsilankyti sveikatos įstaigoje pas savo šeimos gydytoją ir odontologą, pažyma automatiškai patalpinta sistemoje esveikata.lt

Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą

 

 

Kaip tinkamai vaiką paruošti darželiui?

Švietimo pagalbos specialistų parengtos rekomendacijos, kaip  pasiruošti  tėvams (globėjams rūpintojams) ikimokyklinės įstaigos lankymui, atsižvelgiant į vaiko  amžiaus  tarpsnį ir lopšelio grupės dienos ritmo aprašą.

Rekomendacijos tėvams

specialisto patarimai

Adaptacija. Kaip padėti vaikui ir sau?

Lankstinukas