Mieli tėveliai,

Neišvengiamai artėja ruduo, nauji mokslo metai, kurie į mūsų ugdymo įstaigą atves būrį naujų, smalsių vaikų.

Kaip žinome, vienas pirmųjų reikšmingų pokyčių vaiko gyvenime įvyksta jam pradėjus lankyti darželį.  Pirmas dvi savaites, o kartais ir mėnesį, pradėjus lankyti darželį, vyksta vaiko adaptacija. Šiuo nelengvu laikotarpiu pokyčius išgyvena visa šeima. Tai laikas, kai vaikas, o kartu ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) turi prisitaikyti prie pasikeitimų ir naujų sąlygų. Kiekvieno vaiko adaptacijos trukmė skirtinga, nes ji priklauso nuo vaiko raidos, asmeninių savybių, amžiaus ar socialinės patirties. Siekiant kuo sėkmingesnės adaptacijos eigos, labai svarbu suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria vaikai, mokyti juos socialinių įgūdžių, bendradarbiauti su darželio pedagogais, ugdytinių šeimomis.

Neprognozuojama epidemiologinė situacija rudenį diktuos išskirtines sąlygas ir įpareigos mus visus laikytis saugumo reikalavimų. Pažymime, kad  pandeminiu laikotarpiu rekomenduojame vaikų adaptacijos periodu tėvų (globėjų, rūpintojų) į ugdymo įstaigos grupes neįleisti, išskyrus išskirtinius atvejus, kai dėl ypatingai jautrių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ypatumų staigus atskyrimas negalimas ar nerekomenduojamas pagalbos vaikui specialistų. Tokiu atveju  spręsime individualiai ir lanksčiai, aptarsime su šeima ir švietimo pagalbos specialistais, griežtai laikantis reikiamų saugumo reikalavimų.

Sudarysime palaipsnišką vaikų lankomumo grafiką į savaitę po penkis vaikus, todėl tėvų (globėjų, rūpintojų) prašome atsiųsti el.p.rastine@obelele.vilnius.lm.lt  žinutę  iki liepos 26d., kada norite pradėti lankyti įstaigą. Derinsime laiką atsižvelgdami į jūsų pageidavimus, lankomumo grafikus išsiųsime.

Primename, kad iki rugpjūčio 31 d. vaikas turi turėti  Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).  Popierinių pažymų į darželį nešti nereikia, e.sveikatos portale galima sugeneruoti peržiūros kodą, kuris turi būti persiųstas darželiui. Be sveikatos pažymėjimo vaikas į darželį nebus priimtas.

Siunčiame švietimo pagalbos specialistų parengtas rekomendacijas, kaip  pasiruošti  tėvams(globėjams rūpintojams) ikimokyklinės įstaigos lankymui, atsižvelgiant į vaiko  amžiaus  tarpsnį ir lopšelio grupės dienos ritmo aprašą.

Rekomendacijos tėvams (skaityti)

DIENOS RITMO ORGANIZAVIMAS LOPŠELIO GRUPĖJE

Viliamės, kad nauji mokslo metai prasidės sklandžiai ir užtikrinant sėkmingą kiekvieno vaiko adaptaciją.

 

                                                                                           Administracija


Kaip tinkamai vaiką paruošti darželiui?  specialisto patarimai

Adaptacija. Kaip padėti vaikui ir sau?

Kaip paruošti vaiką darželiui – lankstinukas

 


Informacija dėl sveikatos pažymų

Informacija tėvams dėl vaikų sveikatos

Informacija apie vaikų sveikatos patikrinimus

Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą

Dėl vaikų sveikatos patikrinimo pažymėjimų.

Informuojame, kad Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko darželį, ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką. Sveikatos pažymėjimai galios iki metų pabaigos (Sveikatos apsaugos ministro 2020-07-07 ĮSAK. Nr. V-1615, žr. prisegta). Kitais atvejais, naujai priimtų ar keičiančių ugdymo įstaigą, vaikų sveikatą tėvai turi patikrinti įprasta tvarka (daugiau informacijos rasite http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vaiku-liekanciu-toje-pacioje-mokykloje-sveikatos-pazymejimai-galios-iki-metu-galo).

 


PRIĖMIMO  Į UGDYMO ĮSTAIGĄ TVARKA, 2020 m.


DĖL UGDYMOSI ŠEIMOJE


Informuojame, kad š. m. balandžio 18-30 d. vyksta vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Tėvai (globėjai) iki š. m. gegužės 31 d. elektroniniu būdu turi pasirašyti ugdymo sutartis su įstaiga, kurioje gaus vietą. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu sistema ruošiama sutarčių pasirašymui elektroniniu būdu. Tėvai (globėjai) visą informaciją apie pateiktą prašymą ir įvykusį priėmimą gali rasti čia: https://svietimas.vilnius.lt.